Документи

Тук ще откриете необходимите документи, с които можете да кандидатствате като наемател на търговски обект, място, маса, павилион и бутик на територията на всички пазарни площадки, които стопанисва „Пазари“ ЕАД-Варна. Също така можете да  подновите/прекратите своя договор с „Пазари“ ЕАД, както и да попълните заявление за ремонт или с друго искане.

Заявленията се подават в деловодството на дружеството, в Административната сграда, находяща се на Централен пазар – Варна (в близост до автентичната чешма). За улеснение бланките са подредени в пет раздела. Може да ги изтеглите като натиснете върху връзката срещу наименованието на заявлението, което бихте желали да разгледате. Документът ще излезе като прикачен файл в долния ляв ъгъл на Вашия монитор. Сред отварянето му ще Ви се покаже бланка, която може да принтирате и попълните на хартиен носител във Вашия дом или офис:

 

1. Заявление за сключване на договор –  Договор

2. Заявление за ремонт ( СМР) – SMR;