За нас

Пазари” ЕАД е акционерно дружество с едноличен собственик Община Варна. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като ЕООД е през  юни 1996 г. На 26 февруари 2007 г., с решение 1839;1840 на Варненски окръжен съд фирма „Пазари” е регистрирана като ЕАД.

Основната дейност на дружеството е отдаване под наем на търговски площи и търговски обекти. Управителен орган на фирмата е тричленен Съвет на директорите.

„Пазари” ЕАД се представлява от  Изпълнителен Директор – Недко Радев, който пое управлението на дружеството от месец март 2016 г.

Инвестиционната политика на „Пазари” е насочена към подобряване на визията чрез реконструкцията и модернизирането на всички пазарни площадки и инфраструктурата около тях.  В последните години варненските пазари придобиват нов облик, отговарящ на изискванията на съвременните купувачи.

За удобство на гражданите на Варна и наемателите на дружеството е изграден паркинг на пазар „Централен”. Достъпът до него се осъществява от ул. „Ангел Кънчев”.

Изцяло е променен и обликът на пазар за цветя „Катедрала“. Новите павилиони за продажба на цветя придават красив и модерен вид.

С настъпването на икономическата криза ръководството на „Пазари”ЕАД замрази нивата на наемите по  всички пазарни площадки. На практика  така дружеството поема негативите от инфлацията, но решението е взето , за да могат търговците да преодолеят рецесията.