За нас

Пазари” ЕАД е акционерно дружество с едноличен собственик Община Варна. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като ЕООД е през  юни 1996 г. На 26 февруари 2007 г., с решение 1839;1840 на Варненски окръжен съд фирма „Пазари” е регистрирана като ЕАД.

Основната дейност на дружеството е отдаване под наем на търговски площи и търговски обекти. Управителен орган на фирмата е тричленен Съвет на директорите.

„Пазари” ЕАД се представлява от  Изпълнителен Директор – Недко Радев, който пое управлението на дружеството от месец март 2016 г.

Инвестиционната политика на „Пазари” е насочена към реконструкцията и модернизирането на всички пазарни площадки и инфраструктурата около тях.  В последните години варненските пазари придобиват нов облик, отговарящ на изискванията на съвременните купувачи.

Само за 2009 г. са направени инвестиции на стойност над 1 млн. лв. по пазарните площадки, стопанисвани от дружеството. В началото на април, същата година са открити  20 нови павилиона на ул. „Ангел Кънчев“, а през май още 29 на пазар „Централен“.  Обектите са оборудвани с климатична техника, ролетни щори и сенници  и отговарят на всички изисквания на съвременния купувач.  Нови, модерни павилиони заменят старите бараки и вече са променили коренно фасадата на пазара по улиците „Дрин” и „д-р Пискюлиев”.

За удобство на гражданите на Варна и наемателите на дружеството е изграден паркинг на пазар „Централен”. Достъпът до него се осъществява от ул. „Ангел Кънчев”.

Изцяло е променен и обликът на пазар „Часовника“. Нови маси за плодове и зеленчуци от поликарбонова конструкция замениха амортизираните сергии и пазар „Часовника“ придоби красив и модерен вид.

През 2010 г. дружеството изгради изцяло нов Рибен пазар във Варна, който няма аналог в страната. Старата амортизирана Рибна борса, бе премахната и на нейно място се изградиха рибни магазини, отговарящи на всички санитарни изисквания. Инвестицията за Рибния пазар е 300 000 лв.

С настъпването на икономическата криза ръководството на „Пазари” замрази нивата на наемите по  всички пазарни площадки. На практика  така дружеството поема негативите от инфлацията, но решението е взето , за да могат търговците да преодолеят рецесията.