Пазар „Дубровник“

СВОБОДНИ ОБЕКТИ КЪМ 29.09.2020г.:

търговски маси: има свободни.

търговски места: има свободни.

За информация тел. 052 602491

Наеми:

Търговска маса – 35,80 лв.без ДДС.

Пазарна площадка „Дубровник“ разполага с 8 маси за свежи плодове и зеленчуци на достъпни цени.