Пазар „Дубровник“

СВОБОДНИ ОБЕКТИ КЪМ 02.10.2017г.:

търговски маси: 4, 5, 6, 7, 8.

търговски места: има свободни.

Наеми:

Търговска маса – 35,80 лв.без ДДС.

Пазарна площадка „Дубровник“ разполага с 8 маси за свежи плодове и зеленчуци на достъпни цени.