Пазар „Дубровник“

СВОБОДНИ ОБЕКТИ КЪМ 11.04 .2023г.:

търговски маси N: 1, 2, 3, 4, 5, 6 .

За информация тел. 052 602491

Наеми:

Търговска маса – 35,80 лв.без ДДС.

Пазарна площадка „Дубровник“ разполага с 8 маси за свежи плодове и зеленчуци на достъпни цени.