Пазар „Младост“

Свободни обекти към 02.10.2017г.:

На пазарната площадка има свободни  търговски места.

Услуга: автомивка, телевизионен техник.