Пазар „Младост“

Свободни обекти към 09.07.2024г.:

На пазарната площадка има свободни:

За информация тел. 052 602491

Услуга: автомивка, козметика