Пазар „Младост“

Свободни обекти към 11.04.2023г.:

На пазарната площадка има свободни: павилион 20.

За информация тел. 052 602491

Услуга: автомивка, телевизионен техник.