Пазар „Младост“

Свободни обекти към 02.11.2018г.:

На пазарната площадка има свободни  търговски места.

За информация тел. 052 602491

Услуга: автомивка, телевизионен техник.