Пазар „Тополи“

СВОБОДНИ ОБЕКТИ КЪМ 03.11.2022г.:

търговски маси с N: 16,17,18,19.

търговски места: има свободни.

За информация тел. 052 602491

Наеми:

Търговска маса – 32,30 лв. без ДДС.

На Пазар „Тополи“ ще откриете 17 маси за продажба на цветя и разсад /рози, гербери, карамфили, зюмбюли, люляци и др./